Het klooster van Vitorchiano

In een tijd dat kerken en kloosters leeglopen, er geen roepingen meer zijn en we kloosterlingen beschouwen als wereldvreemd, vormt het klooster van Vitorchiano een uitzondering.

Het klooster ligt op 3 km buiten het dorp van Vitorichiano en is een slotklooster waar nog 80 zusters leven, waarvan velen nog jong zijn. Het zijn trappisten van de Cisterciënzerorde van de ‘stretta osservanza’, één van de ordes die de benedictijner regels van werk en gebed streng toepast.

Deze congregatie ontstond in 1875 nabij Turijn en ontwikkelde zich verder in 1898 in Grottaferrata (Rome). In 1957 verhuisde de congregatie naar Vitorchiano, waar ze tot op heden steedse nieuwe novicen wist aan te trekken.
De boom ontstond vanaf 1964 toen de kloosteroverste Cristina Piccado een meisje kon aantrekken die in Milaan les had gekregen van don Luigi Giussano. Het was het begin van velen roepingen. In 1968 waren ze zelfs met 90 kloosterlingen. Vanaf dan openden ze ook elders kloosters: in Valserana (Toscane) en de laatste 50 jaar hebben ze hun vestigingen zelfs kunnen uitbreiden tot in Argentinië, Chili, Venezuela, Argentinië, Congo, Portugal, Syrië, Angola, Brazilië….

De zusters beginnen hun dag om 3u30 met het zingen van hymnes. Om 19u is er avondgebed en zang. De dagen zijn intensief, ze verzamelen 7 keer voor gebed, er zijn momenten van stilte, een heilige mis en 5 uren werken.
Hun werk is zeer verscheiden. Het klooster van Vitorchiano is één van de belangrijkste katholieke drukkerijen in Italië, maar het lastigste werk is het werk in de velden van 33 ha. De zusters hebben fruitbomen, olijfgaarden en wijngaarden. Vooral de jongste zusters trekken hun blauwe schort aan om met de fiets op de velden te gaan wieden, om op de tractor te rijden, fruit te oogsten… Ze produceren olijfolie, ze maken 25 soorten confituren en ze maken ook 2 heel goede witte wijnen. Veel kloosters maken bier, maar kloosters die wijn produceren, zijn uniek.

Hun producten vindt je terug in veel kloosters in Italië, maar je kan hun producten ook aan de ingang van het klooster kopen. Daar zit een zuster die alle producten door een luik doorgeeft.

Extra foto's

Plaats een reactie