1. De vakantiewoningen worden per week verhuurd, van zaterdag tot zaterdag, tenzij anders vermeld.
 2. Aankomst is normaal vanaf 15u. De datum van het vertrek, moet de woning normaal verlaten worden voor 10u. Uitzonderingen zijn eventueel mogelijk na afspraak.
 3. Bij boeking dient normaal een voorschot binnen de week betaald te worden van 50%. Na betaling van dit voorschot is de boeking definitief en kan de boeking niet herroepen worden. Indien de betaling niet binnen de week gebeurt, vervalt de reservering. Een maand voor aankomst dient het saldo betaald te worden. Na betaling van de volledige som ontvangt U de nodige gegevens over de vakantiewoning.
 4. Bij bepaalde vakantiewoningen dient een waarborg betaald te worden aan de eigenaar. Dit bedrag dient bij aankomst cash betaald te worden en dient voor eventuele schade die wordt aangebracht. Deze som wordt bij vertrek teruggegeven, indien de woning in originele staat wordt achtergelaten.
 5. In bepaalde steden en gemeenten moet een toeristenbelasting betaald worden. Dit bedrag is afhankelijk van de gemeente of stad en dient steeds aan de eigenaar betaald te worden.
 6. De vakantiewoning moet in normale en propere staat achtergelaten worden. D.w.z. de vaat gedaan, vuilnis weg, geen etensresten, koelkast leeg, barbecue proper. Indien schade wordt toegebracht aan de vakantiewoning, is de huurder aansprakelijk en kan de eigenaar de schade verhalen op de huurder. Het is ook aangeraden om een familiale verzekering te hebben, die eventuele schade aan de vakantiewoning dekt. Wij kunnen onder geen beding aansprakelijk gesteld worden voor schade toegebracht door de huurder.
 7. De huurder mag tijdens het verblijf de toegang tot de woning niet verhinderen voor normale onderhoudswerken, zoals bijvb. voor het dagelijks onderhoud van het zwembad en de tuin.
 8. Bij annulatie van de reservering worden volgende bedragen aangerekend:
  Tot 4 weken voor vertrek bent U het betaalde voorschot verschuldigd. Vanaf 4 weken voor vertrek verliest U de volledige huurprijs. Bij vroegtijdig vertrek uit de vakantiewoning hebt U geen recht op terugbetaling.
 9. Wij raden U ook aan om een annulatieverzekering af te sluiten. Hiervoor kan U een beroep doen op Uw verzekeraar. Aan veel kredietkaarten is een annulatie- en reisbijstandsverzekering verbonden. Er is een mogelijkheid om met kredietkaart te betalen, mits een kostentoeslag van 2%.
 10. Eventuele klachten dienen onmiddellijk te gebeuren aan de eigenaar of aan ons. Klachten kunnen niet meer aanvaard worden nadien. Huis Italië kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele gevallen van overmacht.
 11. Het aantal personen dat de woning betrekt mag niet hoger zijn dan vermeld in het contract. Als bij aankomst ter plaatse blijkt dat er meer personen zijn dan vermeld op het contract, heeft de eigenaar het recht een meerprijs te vragen. Ook het plaatsen van tenten, mobilhomes of caravans is verboden.
 12. De eigenaar van de woning is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen in en rond de woning of het zwembad.
 13. Bij geschillen is de Geschillencommissie Reizen bevoegd, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel (tel. 02/2776215)
 14. Huis Italie is voor verzekering financiëel onvermogen aangesloten bij het Garantiefonds Reizen, Metrologielaan 8, 1130 Brussel (tel. 02/2406800)
 15. Polis BA/uitbating beroepsaansprakelijkheid bij Allianz Benelux NV, Lakensestraat 35, 1000 Brussel (02/2146111)